ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านห้วยบง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050251
PERCODE 6 หลัก50628
กระทรวง 10 หลัก1040050628
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยบง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaybong School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยบง
ตำบลหว้าทอง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์huaibong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7386
Longitude
102.4507

60.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน