ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านไชยสอ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050083
PERCODE 6 หลัก50250
กระทรวง 10 หลัก1040050250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านไชยสอ
ชื่อ (อังกฤษ)Banchaiso
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านไชยสอ
ตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์chaisoa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.522968
Longitude
102.149147

9.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน