ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โสกเต็นวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050184
PERCODE 6 หลัก50814
กระทรวง 10 หลัก1040050814
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โสกเต็นวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Soktenwittayakhom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านซ่ง
ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-041367
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์soktenwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7065618
Longitude
102.0997667

28 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน