ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ชุมชนโนนหันวันครู
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050099
PERCODE 6 หลัก50267
กระทรวง 10 หลัก1040050267
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนโนนหันวันครู
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonnonhunwankru
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนหัน
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43391005
อีเมล์แอดเดรสnonhanwankru.5@gmail.com
เว็บไซต์chunchonnonhun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6034615
Longitude
101.9927398

11.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน