ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหว้าทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050253
PERCODE 6 หลัก50627
กระทรวง 10 หลัก1040050627
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหว้าทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banwathong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหว้าทอง
ตำบลหว้าทอง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260469
อีเมล์แอดเดรสneenana5227@gmail.com
เว็บไซต์wathong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.70305452
Longitude
102.4326382

55.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน