ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ก้องอุดมวิทยาคาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050108
PERCODE 6 หลัก50275
กระทรวง 10 หลัก1040050275
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ก้องอุดมวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)KONGUDOMWITTAYAKAN
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโสกก้อง
ตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์kongudom.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.638645
Longitude
102.1092825

15.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน