ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านนาดี
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050271
PERCODE 6 หลัก51034
กระทรวง 10 หลัก1040051034
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)Bannadee
หมู่ที่16
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาดี
ตำบลกุดธาตุ
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260530
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์bannadee.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.810662
Longitude
102.3140976

66.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน