ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองโพนนาหม่อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050193
PERCODE 6 หลัก50585
กระทรวง 10 หลัก1040050585
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองโพนนาหม่อ
ชื่อ (อังกฤษ)Nongphonenamor
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองโพน
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์896202193
อีเมล์แอดเดรสNongphonnamor@hotmail.com
เว็บไซต์nongponnamoa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5819
Longitude
102.4742

61.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน