ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050162
PERCODE 6 หลัก50794
กระทรวง 10 หลัก1040050794
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
ชื่อ (อังกฤษ)banbungmennongdoo
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบุ่งเม่น
ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43399635
อีเมล์แอดเดรสbungmen2506@gmail.com
เว็บไซต์banbungmen.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7936401
Longitude
102.1982626

36.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน