ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านสองคอน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050256
PERCODE 6 หลัก50568
กระทรวง 10 หลัก1040050568
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสองคอน
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านสองคอน
ตำบลนาฝาย
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์songkon.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6623
Longitude
101.84

38.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน