ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านภูมูลเบ้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050019
PERCODE 6 หลัก50860
กระทรวง 10 หลัก1040050860
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านภูมูลเบ้า
ชื่อ (อังกฤษ)Phumoonbao
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านภูมูลเบ้า
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43425054
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์phumulbao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.54913225
Longitude
102.4267435

58.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน