ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านยอดห้วย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050125
PERCODE 6 หลัก50289
กระทรวง 10 หลัก1040050289
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยอดห้วย
ชื่อ (อังกฤษ)banyodhuay
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านยอดห้วย
ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์yodhuai.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.59441119
Longitude
102.0534913

8.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน