ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
นาฝายวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050254
PERCODE 6 หลัก50565
กระทรวง 10 หลัก1040050565
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาฝายวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nafaiwittaya
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาฝายเหนือ
ตำบลนาฝาย
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-3209514
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nafaiwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6662
Longitude
101.8508

33.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน