ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050063
PERCODE 6 หลัก50880
กระทรวง 10 หลัก1040050880
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongkungpracharutbumrung
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองกุง
ตำบลหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์827443534
อีเมล์แอดเดรสaonmylove2014@outlook.co.th
เว็บไซต์bannongkung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5172975
Longitude
102.4910926

49.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน