ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านอาจสามารถ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050093
PERCODE 6 หลัก50295
กระทรวง 10 หลัก1040050295
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอาจสามารถ
ชื่อ (อังกฤษ)Asamart
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านอาจสามารถ
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872147225
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์atsamat.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.46457548
Longitude
102.2842366

32.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน