ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนสำราญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050190
PERCODE 6 หลัก50582
กระทรวง 10 หลัก1040050582
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสำราญ
ชื่อ (อังกฤษ)Noonsumran
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสำราญ
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43041225
อีเมล์แอดเดรสnoonsumran2528@hotmail.com
เว็บไซต์nonsamlan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6046573
Longitude
102.5092009

67.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน