ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านซำภูทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050267
PERCODE 6 หลัก50571
กระทรวง 10 หลัก1040050571
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านซำภูทอง
ชื่อ (อังกฤษ)SAMPUTONG SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านซำภูทองเหนือ
ตำบลห้วยม่วง
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์862308160
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์sunputhong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.714206
Longitude
101.929864

29.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน