ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโป่งแห้ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050110
PERCODE 6 หลัก50277
กระทรวง 10 หลัก1040050277
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งแห้ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banponghaeng
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโป่งแห้ง
ตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์896210856
อีเมล์แอดเดรสbanponghaeng@gmail.com
เว็บไซต์phonghang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.60097528
Longitude
102.0508701

12.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน