ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านนาอุดม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050140
PERCODE 6 หลัก50824
กระทรวง 10 หลัก1040050824
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาอุดม
ชื่อ (อังกฤษ)naudom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาอุดม
ตำบลดงลาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์098-5863527
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์na-udom.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.8027811
Longitude
102.0944399

47.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน