ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองบัวโนนเมือง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050076
PERCODE 6 หลัก50246
กระทรวง 10 หลัก1040050246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวโนนเมือง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannhongbuanonmuang
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองบัว
ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสNBMket5@gmail.com
เว็บไซต์bannongbua.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5111465
Longitude
102.086514

9.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน