ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านป่าน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050175
PERCODE 6 หลัก50775
กระทรวง 10 หลัก1040050775
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าน
ชื่อ (อังกฤษ)BANPAN
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านป่าน
ตำบลสีชมพู
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์banpan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.8761
Longitude
102.1476

46.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน