ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองเขื่อนช้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050021
PERCODE 6 หลัก50862
กระทรวง 10 หลัก1040050862
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเขื่อนช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านหนองเขื่อนช้าง
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์926846398
อีเมล์แอดเดรสChang-2556@hotmail.com
เว็บไซต์nongkeunchang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.59055269
Longitude
102.444775

58.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน