ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ชุมชนชุมแพ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050073
PERCODE 6 หลัก50242
กระทรวง 10 หลัก1040050242
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนชุมแพ
ชื่อ (อังกฤษ)chumchonchumphae
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านชุมแพ
ตำบลชุมแพ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์chumchonchumphae.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5323685
Longitude
102.0988292

5.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน