ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านนาก้านเหลือง
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050226
PERCODE 6 หลัก50621
กระทรวง 10 หลัก1040050621
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาก้านเหลือง
ชื่อ (อังกฤษ)bannakanluangschool
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนหัน
ตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43291890
อีเมล์แอดเดรสnkl57@hotmail.com
เว็บไซต์nakanlueang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.65245351
Longitude
102.3785138

44.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน