ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านนางิ้ว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050058
PERCODE 6 หลัก50886
กระทรวง 10 หลัก1040050886
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนางิ้ว
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAWEAW
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านนางิ้ว
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43260245
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nangio.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.40296281
Longitude
102.5213238

61.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน