ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โนนสำราญหนองหญ้าขาว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050141
PERCODE 6 หลัก50781
กระทรวง 10 หลัก1040050781
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนสำราญหนองหญ้าขาว
ชื่อ (อังกฤษ)Non samran nong ya kae school
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสำราญ
ตำบลนาจาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nonsamran.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.652
Longitude
102.1337

16.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน