ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านกุดกว้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050008
PERCODE 6 หลัก50846
กระทรวง 10 หลัก1040050846
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดกว้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankudkwang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดกว้าง
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์085-4643668
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์kudkwang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.469854
Longitude
102.362851

38.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน