ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนกระเดา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050214
PERCODE 6 หลัก50610
กระทรวง 10 หลัก1040050610
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนกระเดา
ชื่อ (อังกฤษ)bannonkradoa
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนกระเดา
ตำบลนาหว้า
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์934492681
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nonkadao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7287583
Longitude
102.5489973

68.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน