ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านเม็ง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050053
PERCODE 6 หลัก50827
กระทรวง 10 หลัก1040050827
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเม็ง
ชื่อ (อังกฤษ)BANMENG
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านเม็ง
ตำบลบ้านเม็ง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43294512
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์banmeng.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4533948
Longitude
102.4408179

47.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน