ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
นาจานนาเจริญโนนทัน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050146
PERCODE 6 หลัก50779
กระทรวง 10 หลัก1040050779
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาจานนาเจริญโนนทัน
ชื่อ (อังกฤษ)najannajareannontan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาจาน
ตำบลนาจาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43444273
อีเมล์แอดเดรสnajannajareannontan@gmail.com
เว็บไซต์nanjan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.680258
Longitude
102.142726

20.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน