ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050179
PERCODE 6 หลัก50771
กระทรวง 10 หลัก1040050771
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
ชื่อ (อังกฤษ)nonthonglhangnonpaingam
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนทองหลาง
ตำบลสีชมพู
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์804205614
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์bannonthonglang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.8365722
Longitude
102.1523731

43.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน