ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านห้วยทรายทอง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050024
PERCODE 6 หลัก50865
กระทรวง 10 หลัก1040050865
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยทรายทอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaysraythong
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยทราย
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์080 181 3836
อีเมล์แอดเดรสbanhuaithong@gmail.com
เว็บไซต์huaisaithong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.558425
Longitude
102.380285

49.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน