ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองหว้าโพนศิลา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050087
PERCODE 6 หลัก50257
กระทรวง 10 หลัก1040050257
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหว้าโพนศิลา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongwaponsila
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านบ้านโพนศิลา
ตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-313-289
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nongwaponsila.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5330895
Longitude
102.1248352

7.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน