ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050004
PERCODE 6 หลัก50848
กระทรวง 10 หลัก1040050848
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกสูงวิทยานุกูล
ชื่อ (อังกฤษ)Bankoksungwittayanukool
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสูง
ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์koksungwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.459786
Longitude
102.386822

42.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน