ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านกุดเลา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050016
PERCODE 6 หลัก50857
กระทรวง 10 หลัก1040050857
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดเลา
ชื่อ (อังกฤษ)BANKUDLAO SCHOOL
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดเลา
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์kudlao.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.56178998
Longitude
102.4112357

53 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน