ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050034
PERCODE 6 หลัก50869
กระทรวง 10 หลัก1040050869
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)bannonjanhauysangpornsawan
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนจั๊กจั่น
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nonjan.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.528575
Longitude
102.290001

26.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน