ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050111
PERCODE 6 หลัก50278
กระทรวง 10 หลัก1040050278
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)Fayhinnongtumnongtongsuksa
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้านหนองทุ่ม
ตำบลวังหินลาด
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43210720
อีเมล์แอดเดรสFayhinnongthum1@hotmail.co.th
เว็บไซต์faihin.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.60810555
Longitude
102.0781803

11.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน