ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
หนองแห้ววังมนศึกษา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050262
PERCODE 6 หลัก50569
กระทรวง 10 หลัก1040050569
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแห้ววังมนศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแห้ว
ตำบลวังสวาบ
อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40350
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์800097188
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์nonghaew.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6530176
Longitude
101.8020893

33 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน