ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านห้วยอรุณหินลาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050023
PERCODE 6 หลัก50864
กระทรวง 10 หลัก1040050864
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยอรุณหินลาด
ชื่อ (อังกฤษ)BanHuayarunhinlad
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินลาน
ตำบลโนนทอง
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์huaiarun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.5557627
Longitude
102.3527693

41.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน