ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านกุดขอนแก่น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050187
PERCODE 6 หลัก50578
กระทรวง 10 หลัก1040050578
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดขอนแก่น
ชื่อ (อังกฤษ)Bankutkhonkaen
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดขอนแก่น
ตำบลกุดขอนแก่น
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkhutkhonkhan@hotmail.com
เว็บไซต์kudkhonkaen.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.57281026
Longitude
102.504631

64.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน