ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
โนนงามศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050089
PERCODE 6 หลัก50291
กระทรวง 10 หลัก1040050291
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โนนงามศึกษา
ชื่อ (อังกฤษ)nonngamsuksa
หมู่ที่15
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนงาม
ตำบลนาเพียง
อำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43462646
อีเมล์แอดเดรสnng_kk5@hotmail.com
เว็บไซต์nonngam.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.50700821
Longitude
102.2596988

27.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน