ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านหนองหว้าประชารัฐ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050055
PERCODE 6 หลัก50889
กระทรวง 10 หลัก1040050889
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองหว้าประชารัฐ
ชื่อ (อังกฤษ)NONGWAPRACHARAT
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองหว้า
ตำบลยางคำ
อำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส0
เว็บไซต์bannongwa.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.4010735
Longitude
102.5342766

62.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน