ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ท่ากุญชร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050145
PERCODE 6 หลัก50778
กระทรวง 10 หลัก1040050778
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ท่ากุญชร
ชื่อ (อังกฤษ)THAKUNCHORN
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านท่าช้าง
ตำบลนาจาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43444162
อีเมล์แอดเดรสthakunchorn@hotmail.com
เว็บไซต์tagunchon.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6847568
Longitude
102.148312

20.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน