ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านบริบูรณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050149
PERCODE 6 หลัก50774
กระทรวง 10 หลัก1040050774
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบริบูรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)BANBORIBOON
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านบริบูรณ์
ตำบลบริบูรณ์
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43041350
อีเมล์แอดเดรสboriboon_kk5@hotmil.com
เว็บไซต์boribun.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.87497665
Longitude
102.108314

49.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน