ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050169
PERCODE 6 หลัก50807
กระทรวง 10 หลัก1040050807
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)bankhokkunghinladkhokchaloen
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านหินลาดทุ่งโพธิ์
ตำบลศรีสุข
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์43642499
อีเมล์แอดเดรสkhokkungh@hotmail.com
เว็บไซต์kokkung.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7461865
Longitude
102.1982239

31.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน