ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านกุดดุกวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050196
PERCODE 6 หลัก50587
กระทรวง 10 หลัก1040050587
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดดุกวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)bankuddukwitiya
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดดุก
ตำบลดินดำ
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์819547033
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์kuddukwit.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7635531
Longitude
102.4304098

61.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน