ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
อ่างทองวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050139
PERCODE 6 หลัก50823
กระทรวง 10 หลัก1040050823
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อ่างทองวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)angthongwittayakom
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านอ่างทอง
ตำบลดงลาน
อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40220
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์083 4139001
อีเมล์แอดเดรสnuan1978@gmail.com
เว็บไซต์angthong.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.80302327
Longitude
102.0900668

45.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน