ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านวังขอนแดง
#เรียนรวมบางชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050245
PERCODE 6 หลัก50643
กระทรวง 10 หลัก1040050643
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังขอนแดง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Wangkhorndang School
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังขอนแดง
ตำบลหนองกุงธนสาร
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-260340
อีเมล์แอดเดรสtharworn_thamwong@hotmail.com
เว็บไซต์banwangkhondang.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.6452
Longitude
102.4079

47.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน