ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านเรือ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก40050224
PERCODE 6 หลัก50624
กระทรวง 10 หลัก1040050624
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเรือ
ชื่อ (อังกฤษ)Banrua
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านเรือ
ตำบลบ้านเรือ
อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์634215610
อีเมล์แอดเดรสsumet@kkn5@go.th
เว็บไซต์banruea.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.67579634
Longitude
102.4026122

48.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน