ทะเบียนโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
บ้านศาลาดิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก40050276
PERCODE 6 หลัก51039
กระทรวง 10 หลัก1040051039
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศาลาดิน
ชื่อ (อังกฤษ)BANSALADIN
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านศาลาดิน
ตำบลขนวน
อำเภอหนองนาคำ
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์40150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์043-041371
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์saladin.kkn5.go.th
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.7516
Longitude
102.391

57 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน